Recensioner_Lisa

Författaren Malin Roca Ahlgren har skrivit boken för att lyfta fram de ångestproblem som ofta kan förekomma hos unga. Boken avslutas med tips och råd om hur personer i närheten av den ångestdrabbade ska agera. Det påpekas också hur viktigt det är att öka sin kunskap om ångest. Berättelsen om Lisa känns angelägen och tydliggörande. Den lättillgängliga texten passar bra som läsning för tonåringar, men även för skolpersonal och andra vuxna. De gråtonade illustrationerna av Emil Maxén visar huvudpersonen i olika situationer.

Margareta Brengdahl, BTJ. Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2016.


På Forums funktionshinders bibliotek får vi ofta frågan om vi har böcker som riktar sig direkt till barn. Barn behöver få läsa om sådant som de känner igen sig i. Genom böcker kan de få en ökad kunskap och förståelse för sin situation. Boken "Vad är det med Lisa?" fyller den funktionen och blir därför en viktig bok i vårt bibliotek.

- Kristina Eklund, socionom -


"Jag tycker det Malin gör är bra och  viktigt genom att skriva den här boken. Lycka till!"

- Mikael Wiehe -


"Lättillgängligt om det svåra när barn och unga mår dåligt. Berättelsen om Lisa ger oss vägledning. Och hopp."

- Inger Jacobsson, bitr. Rektor -


"En gripande, hoppingivande och helt fantastisk bok"

- Christian Dahlström, författare inom psykisk ohälsa -