Mer

Skriver pedagogiska böcker, främst om neuropsykiatri och psykisk ohälsa och utanförskap.


Har utbildning inom skrivande i olika former samt i lingvistik. Är även leg.pedagog. Tidigare erfarenhet av undervisning i språk samt att coacha ungdomar med gemensamt förändringsarbete genom skrivande.


Van att arbeta självständigt men också i grupp. Van att tala inför grupp, leta efter information/fakta och bra på kommunikation. Är målmedveten, driven, kreativ, organiserad, nyfiken och har lätt att skapa relationer.


Kunskap i flera språk, aktiv i sociala medier och van användare av internet.


Har de senaste åren arbetat på bokförlag. 


Arbetar idag med digitala läromedel, utveckling av yrkeshögskoleutbildningar samt produktion av pedagogiska informativa böcker.


På fritiden är träning, yoga och kreativitet viktiga delar i mitt liv.