Romaner och noveller

ROMANER & NOVELLER

Romanen Stadsfjäril
Novellen Lev din dröm
Demonerna monstret och ängeln
Ekonomisk vinst på lång sikt
Novellen Innan gryningen
Novellen Skymningslandet