Barn & Ungdomsböcker

"Genom gestaltning av fantastiska Julia, beskriver Roca Ahlgren hur det är att vara annorlunda i dagens skola. Det här är en viktig bok.”

/ Måns Möller

               BARN & UNGDOMSBÖCKER

Mobbning är självbestraffning. Mobbare hatar att se sina egna, väl dolda svagheter hos andra som blygsel, tafatthet och rädsla. Offren ska straffas för att de så skamlöst visar upp vad mobbaren vill dölja. Jag vet, för jag har, likt Livia, blivit mobbad och jag har dessvärre också mobbat.

/Lasse Åberg

“En särskilt begåvad bok om ett särskilt viktigt ämne.

Kan med särskild behållning läsas av föräldrar, pedagoger samt naturligtvis särskilt begåvade filurer.”

/Anita Kullander, leg. psykolog och grundare av Filurum